Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Svätitelia (gréckokatolícka cirkev)

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV GRÉCKOKATOLÍCKEHO ARCIBISKUPSTVA PREŠOV

 1. Gregor Tarkovič (prešovský eparchiálny biskup)
  (menovanie: 6. októbra 1818; intronizácia: 17. júna 1821; koniec funkčného obdobia: † 16. januára 1841)
 2. Jozef Gaganec (prešovský eparchiálny biskup)
  (menovanie: 13. januára 1843; intronizácia: 25. júna 1843; koniec funkčného obdobia: † 22. decembra 1875)
 3. Mikuláš Tóth (prešovský eparchiálny biskup)
  (menovanie: 3. apríla 1876; intronizácia: 1876; koniec funkčného obdobia: † 21. mája 1882)
 4. Ján Vályi (prešovský eparchiálny biskup)
  (menovanie: 11. októbra 1882; intronizácia: 20. mája 1883; koniec funkčného obdobia: † 19. novembra 1911)
  Juraj Repássy (správca prešovského biskupstva (kanonik))
  (intronizácia: 1911; koniec funkčného obdobia: 1913)
 5. Štefan Novák (prešovský eparchiálny biskup)
  (intronizácia: 1914; koniec funkčného obdobia: 1920)
 6. Mikuláš Rusnák (generálny vikár gréckokatolíckeho biskupstva Prešov (zastupoval prešovskú eparchiu počas obdobia sedisvakancie 1918 - 1922, keď všetci biskupi až na Augustina Fischera-Colbrieho boli poslaní do Maďarska))
  (intronizácia: 1918; koniec funkčného obdobia: 1922)
 7. Dionýz Ňáradi (apoštolský administrátor Prešovskej eparchie)
  (intronizácia: 27. októbra 1922; koniec funkčného obdobia: 13. februára 1927)
 8. Pavol Peter Gojdič (apoštolský administrátor Prešovskej eparchie)
  (menovanie: 1926; intronizácia: 14. februára 1927; koniec funkčného obdobia: 7. augusta 1940)
 9. Pavol Peter Gojdič (apoštolský administrátor Prešovskej eparchie a apoštolský administrátor mukačevskej apoštolskej administratúry na Slovensku)
  (menovanie: 13. apríla 1940; intronizácia: 8. augusta 1940; koniec funkčného obdobia: † 17. júla 1960)
 10. Vasiľ Hopko (pomocný biskup prešovský (od apríla 1969 svätiaci))

  OBDOBIE OFICIÁLNEHO ZRUŠENIA GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI ŠTÁTOM (28. 4. 1950 - 13. 6. 1968)

  V období rokov 1949 - 1990 bolo nutné, aby mal každý duchovný v Československu udelený štátny súhlas. Toto ustanovenie bolo prijaté zákonom č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom a vstúpilo do platnosti dňa 14. októbra 1949. Podmienkou udelenia štátneho súhlasu bol sľub, ktorý musel duchovný skladať do rúk predsedu okresného národného výboru, predsedu krajského národného výboru, ministra povereného vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci alebo predsedu vlády. Záležalo to od toho, do ktorej „platovej stupnice“ duchovný patril. Štátny súhlas mohol byť prakticky za akékoľvek previnenie, i nevedomé, odobratý.Sľub bol nasledovného znenia: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej republike a jej ľudovodemokratickému zriadeniu a že nepodniknem nič, čo by bolo proti jej záujmom, bezpečnosti a celistvosti. Budem ako občan ľudovodemokratického štátu plniť svedomite svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z môjho postavenia, a vynasnažím sa podľa svojich síl podporovať budovateľské úsilie smerujúce k blahu ľudu.“ Štátny súhlas bol zrušený novelizáciou vyššie spomínaného zákona (tzv. zrušením štátneho dozoru nad cirkvami) dňa 23. januára 1990.

 1. Ján Hirka (ordinár gréckokatolíckej cirkvi s právami sídelného biskupa)
  (menovanie: 20. december 1968; intronizácia (po udelení štátneho súhlasu): 2. apríla 1969; koniec funkčného obdobia: 16. februára 1990)
 2. Ján Hirka (sídelný biskup prešovský)
  (menovanie: 21. december 1989; intronizácia: 17. februára 1990; koniec funkčného obdobia: 10. decembra 2002)
            Ján Hirka (emeritný sídelný biskup prešovský)
            
  11. decembra 2002 - † 10. apríla 2014
  Peter Rusnák (biskupský vikár Prešovskej eparchie a riaditeľ biskupského úradu Prešovskej gréckokatolíckej eparchie)
  (menovanie: 1995; koniec funkčného obdobia: 1998)
  Milan Chautur (prešovský pomocný biskup)
  (menovanie: 11. januára 1992; intronizácia: 29. februára 1992; koniec funkčného obdobia: 1. marca 1997)
  Ján Zavacký (administrátor prešovskej eparchie (biskupský vikár Prešovskej eparchie))
  (menovanie: 11. decembra 2002; koniec funkčného obdobia: 17. januára 2003)
 3. Ján Babjak (prešovský eparchiálny biskup)
  (menovanie: 11. decembra 2002; ustanovenie do úradu: 6. januára 2003 (18. januára 2003 - intronizácia); koniec funkčného obdobia: 16. februára 2008)
 4. Ján Babjak (prešovský arcibiskup a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku)
  (menovanie: 30. januára 2002; intronizácia: 17. februára 2008; koniec funkčného obdobia: 25. apríla 2022)
            Ján Babjak (emeritný prešovský arcibiskup a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku)
            26. 4. 2022 - trvá
  Milan Lach (prešovský pomocný biskup)
  (menovanie: 19. január 2013; intronizácia: 1. júna 2013; koniec funkčného obdobia: 24. júna 2017)
 5. Peter Rusnák (apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie)
  (menovanie: 25. apríla 2022; ustanovenie do úradu: 8. mája 2022)

 

Poznámky:

 1. Menovacie dekréty:

 

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV GRÉCKOKATOLÍCKEJ EPARCHIE KOŠICE

Cirkevné územia na území súčasnej Košickej eparchie

1) Košický apoštolský exarchát (21. február 1997 - 30. januára 2008) (vznikol vyčlenením z Prešovskej archieparchie)

 1. Milan Chautur (apoštolský exarcha košický)
  (menovanie: 21. februára 1997; intronizácia: 2. marca 1997; koniec funkčného obdobia: 17. februára 2008)

2) Gréckokatolícka eparchia Košice (30. január 2008 - trvá)

 1. Milan Chautur (košický gréckokatolícky eparcha)
  (menovanie: 30. januára 2008; intronizácia: 18. februára 2008; koniec funkčného obdobia: 24. júna 2021)
            Milan Chautur (emeritný košický gréckokatolícky eparcha)
            
  25. júna 2021 - trvá
  Cyril Vasiľ (administrátor Košickej eparchie)
  (menovanie: 20. januára 2020; intronizácia: 25. júna 2020; koniec funkčného obdobia: 3. júla 2021)
 2. Cyril Vasiľ (košický gréckokatolícky eparcha)
  (menovanie: 24. júna 2021; intronizácia: 4. júla 2021; koniec funkčného obdobia: trvá)

 

Poznámky:

 1. Menovacie dekréty:

 

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV GRÉCKOKATOLÍCKEJ EPARCHIE BRATISLAVA (vznikla vyčlenením z Prešovskej archieparchie)

 1. Peter Rusnák (bratislavský eparchiálny biskup)
  (menovanie: 30. januára 2008; ustanovenie do úradu: 16. február 2008 (9. marca 2008 - intronizácia); koniec funkčného obdobia: trvá)

 

Poznámky:

 1. Menovacie dekréty:

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.