Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Svätitelia (pravoslávna cirkev)

PRAVOSLÁVNA CIRKEV

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV PREŠOVSKEJ PRAVOSLÁVNEJ EPARCHIE

 1. Dositej (Vasič)
 2. Irenej (Ćirić) (ako biskup bačský (vyslaný v období 1927 - 1931, aby zorganizoval vznik Mukačevsko-prešovskej pravoslávnej eparchie))
  (intronizácia: 24. novembra 1921; koniec funkčného obdobia: 6. apríla 1955)
 3. Josif (Cvijović) (biskup bitolský a administrátor Mukačevsko-prešovskej pravoslávnej eparchie (srbský biskup bitolský pre Podkarpatskú Rus a Československo))
  (intronizácia: 1930; koniec funkčného obdobia: 1931)
 4. Damaskin (Gradnički) (biskup mukačevsko-prešovský)
  (intronizácia: 30. novembra 1931; koniec funkčného obdobia: 22. júna 1938)
 5. Vladimír (Raič) (biskup mukačevsko-prešovský)
  (intronizácia: 30. októbra 1938; koniec funkčného obdobia: 22. októbra 1945)
 6. Nestor (Sidorčuk) (biskup mukačevsko-prešovský)
  (intronizácia: 22. októbra 1945; koniec funkčného obdobia: 3. júna 1948)
  protojerej Vladimir Soloviev (administrátor Mukačevsko-Prešovskej pravoslávnej eparchie na Slovenskom území) (vo funkcií nesvätil žiaden chrám)
 7. Jelevferij (Voroncov) (metropolita pražský, českých zemí a Slovenska)
  (intronizácia: 10. júla 1947; koniec funkčného obdobia: 10. februára 1950)

  V období rokov 1949 - 1990 bolo nutné, aby mal každý duchovný v Československu udelený štátny súhlas. Toto ustanovenie bolo prijaté zákonom č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom a vstúpilo do platnosti dňa 14. októbra 1949. Podmienkou udelenia štátneho súhlasu bol sľub, ktorý musel duchovný skladať do rúk predsedu okresného národného výboru, predsedu krajského národného výboru, ministra povereného vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci alebo predsedu vlády. Záležalo to od toho, do ktorej „platovej stupnice“ duchovný patril. Štátny súhlas mohol byť prakticky za akékoľvek previnenie, i nevedomé, odobratý.Sľub bol nasledovného znenia: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej republike a jej ľudovodemokratickému zriadeniu a že nepodniknem nič, čo by bolo proti jej záujmom, bezpečnosti a celistvosti. Budem ako občan ľudovodemokratického štátu plniť svedomite svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z môjho postavenia, a vynasnažím sa podľa svojich síl podporovať budovateľské úsilie smerujúce k blahu ľudu.“ Štátny súhlas bol zrušený novelizáciou vyššie spomínaného zákona (tzv. zrušením štátneho dozoru nad cirkvami) dňa 23. januára 1990.

  Vyhlásenie autokefálie pravoslávnej cirkvi v Československu - 8. - 9. decembra 1951 v Prahe.
 8. Alexej (Dechterov) (biskup prešovský)
  (intronizácia: 11. februára 1950; koniec funkčného obdobia: 18. augusta 1955)
 9. Dorotej (Georgievič) (biskup prešovský) (v období 25. 10. 1964 - 30. 12. 1999 metropolita pražský, českých zemí a Slovenska)
  (menovanie za biskupa prešovského: 19. augusta 1955; intronizácia: 21. október 1955; koniec funkčného obdobia: 25. októbra 1964)
 10. Nikolaj (Kocvár) (biskup prešovský)
  (menovanie za biskupa prešovského: 1. novembra 1964; intronizácia: 26. februára 1965; koniec funkčného obdobia: 31. decembra 1992)
 11. Nikolaj (Kocvár) (arcibiskup prešovský a Slovenska)
  (intronizácia: 1. januára 1993; koniec funkčného obdobia: 3. júna 2000)
 12. Nikolaj (Kocvár) (arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska)
  (intronizácia: 4. júna 2000; koniec funkčného obdobia: 30. januára 2006)
  Alexander Cap (správca Prešovskej pravoslávnej eparchie (až do zvolenia a ustanovenia nového eparchiálneho biskupa)(vo funkcii nesvätil žiaden chrám)
  (menovanie: 1. februára 2006; koniec funkčného obdobia: 6. apríla 2006)
 13. Ján (Holonič) (arcibiskup prešovský a Slovenska)
  (voľba a menovanie: 11. marca 2006; intronizácia: 7. apríla 2006; koniec funkčného obdobia: 2. augusta 2012)
  Tichon (Hollósy) (biskup komárňanský a pomocný biskup pre správu Prešovskej pravoslávnej eparchie)
  (menovanie: 7. apríla 2006; intronizácia: 8. apríla 2006; koniec funkčného obdobia: 1. februára 2013)
            Tichon (Hollósy) (emeritný biskup komárňanský a emeritný pomocný biskup pre správu Prešovskej pravoslávnej eparchie) (vo funkcii nesvätil žiaden chrám)
            2. februára 2013 - † 5. júla 2017          
 14. Rastislav (Gont) (arcibiskup prešovský a Slovenska)
  (voľba a menovanie: 20. októbra 2012 (vyhlásenie výsledkov: 17. novembra 2012); intronizácia: 18. novembra 2012; koniec funkčného obdobia: 10. januára 2014)
 15. Rastislav (Gont) (arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska)
  (menovanie: 11. januára 2014; koniec funkčného obdobia: trvá)

 

Poznámky:

 1. Menovacie dekréty:

 

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV OD KOŠICKEJ PRAVOSLÁVNEJ EPARCHIE PO MICHALOVSKO-KOŠICKÚ PRAVOSLÁVNU EPARCHIU

Cirkevné územia na území súčasnej Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie.

1) Michalovská pravoslávna eparchia (19. júla 1950 - 19. februára 2009) (vznikla vyčlenením z Prešovskej pravoslávnej eparchie)

 1. Alexander (Viktor Mihalič)
  (menovanie: 19. júla 1950; intronizácia: 8. októbra 1950; koniec funkčného obdobia: asi máj 1953)
  Metod (Millý) (biskupský vikár michalovskej pravoslávnej eparchie)
  (menovanie: 14. februára 1953; intronizácia: 15. februára 1953; koniec funkčného obdobia: 13. februára 1954)
 2. Metod (Millý) (biskup michalovský)
  (menovanie: 14. apríla 1954; intronizácia: 15. apríla 1956; koniec funkčného obdobia: † 4. októbra 1965)
  Metod (Kančuha) (biskupský vikár michalovskej pravoslávnej eparchie (pomocný biskup pre správu Michalovskej pravoslávnej eparchie (4. 11. 1962 - 3. 12. 1964)(vo funkcii nesvätil žiaden chrám)
  Cyril (Mučička) (biskupský vikár michalovskej pravoslávnej eparchie)
  (menovanie: ?; intronizácia: 14. novembra 1965; koniec funkčného obdobia: 3. októbra 1966)
 3. Cyril (Mučička) (biskup michalovský)
  (menovanie: 13. novembra 1965; intronizácia: 4. októbra 1966; koniec funkčného obdobia: † 25. júla 1979)
  Ján Choma (administrátor a správca Michalovskej pravoslávnej eparchie)
  (menovanie: 13. augusta 1979; koniec funkčného obdobia: 12. apríla 1980)
 4. Nikanor (Juchimjuk) (biskup michalovský)
  (menovanie: 30. novembra 1979; intronizácia: 13. apríla 1980; koniec funkčného obdobia: 22. mája 1983)
 5. Ján (Holonič) (biskup michalovský)
  (voľba a menovanie: máj 1983; intronizácia: 23. mája 1983; koniec funkčného obdobia: 6. apríla 2006)
 6. Ján (Holonič) (arcibiskup prešovský a Slovenska) (po smrti Nikolaja (Kocvára) 30. januára 2006 sa stáva arcibiskupom prešovským a Slovenska; v michalovskej eparchii ho nahradil Juraj (Stránsky))
  (voľba a menovanie: 11. marca 2006; intronizácia: 7. apríla 2006; koniec funkčného obdobia: † 2. augusta 2012)

 7. Juraj (Stránsky) (biskup michalovský)
  (menovanie: 1. septembra 2007; intronizácia: 30. septembra 2007; koniec funkčného obdobia: 19. februára 2009)

2) Michalovsko-košická pravoslávna eparchia (19. február 2009 - trvá)

 1. Juraj (Stránsky) (biskup michalovsko-košický) (v čase vzniku Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie bol ešte biskupom, na arcibiskupa bol povýšený až o dva dni neskôr 21. februára 2009)
  (intronizácia: 21. februára 2009; koniec funkčného obdobia: trvá)

 

Poznámky:

 1. Menovacie dekréty:

 

CHRONOLÓGIA METROPOLITOV ČESKÝCH KRAJÍN A ČESKOSLOVENSKA (SLOVENSKA)

 1. Jelevferij (Voroncov) - 8. december 1951 - 28. november 1955
 2. Ján (Kuchtin) - 20. máj 1956 - 23. október 1964
 3. Dorotej (Georgievič) - 25. október 1964 - † 30. december 1999
 4. Nikolaj (Kocvár) - 4. jún 2000 * - † 30. január 2006
 5. Kryštof (Pulec) - 28. máj 2006 - 12. apríl 2013
 6. Simeon (Jakovlevič) - 12. apríl 2013 - 9. december 2013 (administrátor metropolie Českých krajín a Slovenska - locum tenens)
 7. Rastislav (Gont) - 9. december 2013 - 8. február 2014 (administrátor metropolie Českých krajín a Slovenska - locum tenens)
 8. Rastislav (Gont) - 9. február 2014 - trvá

 

* Pôvodne sa intronizácia vladyku Nikolaja (Kocvára) mala uskutočniť 14. marca 2000, z technických príčin bola posunutá na 4. júna.

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.