Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

O projekte

KOSTOLY SLOVENSKA

ZDENKO DZURJANIN a PAVOL DEMEŠ

Zdenko Dzurjanin (1986), prekladateľ v slobodnom povolaní, a Pavol Demeš (1956), analytik a autor, žijú v Bratislave. Ich spoločným záujmom je fotografovanie, mapovanie a popularizácia kultúrneho a historického dedičstva. Doposiaľ spolu zrealizovali tri fotograficko-informačné projekty: Videl som všetky kostoly Slovenska, Sláva a smútok slovenských synagóg a Milan Rastislav Štefánik: Slovenská legenda v kameni a bronze, ktoré boli prezentované doma i v zahraničí.

Ich spolupráca sa začala pred rokom 2015, keď s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom pripravili v Klariskách úspešnú výstavu, ktorá predstavovala bohatstvo slovenských kostolov všetkých denominácií - rímskokatolíckych, evanjelických, gréckokatolíckych, reformovaných a pravoslávnych. Fotografie kostolov zhotovil Z. Dzurjanin, ktorý v rokoch 2008 - 2015 navštívil každú slovenskú obec a mesto (spolu 2927) a odfotografoval každý kostol (v tom čase 4124). P. Demeš následne vytvoril kurátorský koncept, ktorý okrem fotografií prezentoval historický a architektonický vývoj týchto sakrálnych stavieb, ich teritoriálne rozloženie a rôzne zaujímavosti. Spolu s vernisážou dňa 23. júna 2015 sa spustila aj internetová verzia projektu (na webovej stránke Denníka N), ktorá fungovala do roku 2017.

Výstava bola doposiaľ prezentovaná na Slovensku - v Bratislave (2015), Košiciach (2016), Vranove nad Topľou (2016), Pruskom (2017) a Považskej Bystrici (2018), Krásne nad Kysucou (2022 - 2023) - i v zahraničí - v Stasbourgu (2016), Varšave (2017) a Vroclave (2017).

Autori v mapovaní a prezentovaní kostolov pokračujú dodnes. Podľa ich zistení pribudlo od roku 2015 vyše 20 kostolov a ďalšie sú vo výstavbe. K začiatku roka 2022 tak počet kostolov na Slovensku činí 4181.

V roku 2022 bola vďaka IT spoločnosti MICROCOMP spustená nová a rozšírená webová stránka projektu. Webová aplikácia na adrese www.kostolyslovenska.sk umožňuje pohodlné vyhľadávanie kostolov s ich krátkymi charakteristikami, pričom vyhľadať kostol je možné aj podľa patrocínia, denominácie, príslušnosti k cirkevnej jednotke a okresu a ich vzájomných kombinácií. Ponúka tiež štatistické údaje a články o kostoloch. Stránka sa bude postupne obohacovať o nové údaje a jazykové verzie.

Autorom fotografií, databázy kostolov a chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.

Kontakt na autorov:
Zdenko Dzurjanin zdenko.dzurjanin@gmail.com, mobil +421 902 347 902
Pavol Demeš pdemes@gmfus.org
Kostoly Slovenska na Facebooku
 
Projekt v médiách
Rozhovor so Zdenkom Dzurjaninom (Denník N)
V Kostole klarisiek je výstava fotiek všetkých slovenských kostolov (TASR)
Fotografie z vernisáže výstavy Videl som všetky kostoly Slovenska (Denník N)
V jednej databáze všetky slovenské kostoly (hírek.sk) (po maďarsky)
Slováci majú niečo čo my nemáme, alebo aspoň nie presne takéto (Nyelv és tudomány) (po maďarsky)
Nafotil všetky slovenské kostoly. Hovoria mi, že mám lepšie informácie ako niektoré diecézy. (Denník Postoj) (po slovensky)
Unikátna webstránka všetkých slovenských kostolov (strana 38) (časopis Generácie) (po slovensky)

 

Články o kostoloch Slovenska na webovom portáli denníka Postoj (po slovensky)

1) Kostoly Slovenska / Fascinujúce, no stále neobjavené bohatstvo, v ktorom sú zapísané naše dejiny
2) Kostoly Slovenska / Sedembolestnej je zasvätená takmer stovka kostolov, boom nastal po Novembri 1989
3) Kostoly Slovenska / Rekordy a zaujímavosti
4) Kostoly Slovenska / Fenomenálny architekt Harminc a jeho tri desiatky výnimočných chrámov
5) Kostoly Slovenska / Chrámy, ktoré sa stali súčasťou svetového a európskeho dedičstva
6) Kostoly Slovenska / V Bratislave je až 60 kostolov a chrámov patriacich piatim denomináciám
7) Kostoly Slovenska / Kostol svätého Mikuláša majú aj v Liptovskom, Borskom i Plaveckom Mikuláši
8) Kostoly Slovenska / Za 30 rokov sa naše kostoly objavili na vyše 70 slovenských známkach
9) Kostoly Slovenska / Z 520 gréckokatolíckych chrámov stojí drvivá väčšina na východe krajiny
10) Kostoly Slovenska / Veže zakončujú okrem krížov aj kohúty, medveď, hviezdy či polmesiace
11) Kostoly Slovenska / Máme 154 pravoslávnych chrámov, ďalších sedem je vo výstavbe
12) Kostoly Slovenska / V slovenskom Ríme je 13 kostolov, budovali ich najmä rehole
13) Kostoly Slovenska / Máme až 269 patrocínií či pomenovaní chrámov, dominuje Michal Archanjel
14) Kostoly Slovenska / Máme takmer 550 evanjelických kostolov, najviac ich je v Banskobystrickom kraji
15) Kostoly Slovenska / V starobylej Nitre je 24 kostolov a chrámov, najviac po Bratislave a Košiciach
16) Kostoly Slovenska / Solúnskym bratom je zasvätených až 85 chrámov, ich mená nesú námestia aj školy
17) Kostoly Slovenska / Patrocínium svätých sedmopočetníkov nesie 16 chrámov, ale aj školy a ulice
18) Kostoly Slovenska / Máme vyše 300 kostolov Reformovanej kresťanskej cirkvi, takmer výlučne na juhu
19) Kostoly Slovenska / V Košiciach je vyše 40 chrámov, patria piatim denomináciám
20) Kostoly Slovenska / Aká je typológia a počet bohoslužobných budov a priestorov na našom území
21) Kostoly Slovenska / Po Nežnej revolúcii bolo na Slovensku postavených 701 kostolov a chrámov
22) Kostoly Slovenska / Mýty a fakty o našich najväčších chrámoch
23) Kostoly Slovenska / Nepoužívaných chrámov sú u nás desiatky. Dôvody sa rôznia
24) Kostoly Slovenska / Máme takmer 60 kostolných ruín, v niektorých sa stále slávia bohoslužby
25) Kostoly Slovenska / Apoštolom Petrovi a Pavlovi je u nás zasvätených vyše sto chrámov

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.