Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Slovenské farnosti a misie v zahraničí

ZOZNAM SLOVENSKÝCH FARNOSTÍ V ZAHRANIČÍ, KDE PÔSOBÍ ČI PÔSOBIL SLOVENSKÝ KŇAZ

 

1. Rímskokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov žijúcich v Kanade (Toronto, OT, Kanada)
Farnosť zriadená: 1934
Patrocínium kostola: sv. Cyrila a Metoda (pôvodný kostol posvätený 9. 11. 1941; súčasný kostol posvätený 12. 5. 1996)

Pôsobiaci kňazi: Michal Shuba (18. 4. 1934 - 1970), Ján Moravský, SJ (1970 - 1976), Ján Žabka, SJ (15. 9. 1976 / z rímskokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov žijúcich v Kanade (Vancouver) - † 10. 10. 1981), Vincent Dančo, SJ (1981 / predstavený Misijného domu slovenských jezuitov v Cambridge - 31. 1. 1996 / na odpočinku († 13. 9. 1996)), Bernard Mišovič, SJ (1. 2. 1994 - 31. 7. 1999/ šéfredaktor Rádia Mária v Banskej Bystrici 1+2), Miroslav Verčimak (1999 - 2008), Jozef Vaňo (2008 / z rímskokatolíckej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v meste Hamilton - 2016)

1 Predtým pôsobil ako výpomocný duchovný v kostole rehole jezuitov v Trnave (15. 7. 1991 - 31. 1. 1994).
2 Riaditeľ Centra kresťanskej spirituality Loyola so sídlom v Ivanke pri Dunaji (2000 - 2007). Následne pôsobí ako farský administrátor rímskokatolíckej farnosti Banská Bystrica - Radvaň.

2. Rímskokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov žijúcich v Kanade (Vancouver, BC, Kanada)
Farnosť zriadená: 1960 (v rokoch 1960 - 1999 v správe rehole jezuitov) 
Patrocínium kostola: sv. Cyrila a Metoda (pôvodne odkúpený kostol sv. Michala archanjela dňa 10. apríla 1960, ktorý po posviacke zmenil patrocínium)

Pôsobiaci kňazi: Viliam Lacko, SJ (1960 / organizátor misijných prác slovenských jezuitov v Amerike - 1969), Ján Žabka, SJ (1969 / provinciál slovenských jezuitov v Kanade (rehoľný dom v Cambridge) - 14. 9. 1976 / do rímskokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov žijúcich v Kanade (Ontario)), Jozef Švec, SJ (1976 - 1981 / na odpočinku († 8. 8. 1990)), Viliam Lacko, SJ (1981 / z rímskokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda v meste Windsor (Ontario) - 1992) Ján Kadlec, SJ (1992 / na misiách v Kanade - máj 1999 / správca kostola Sedembolestnej Panny Márie pri Misijnom dome rehole jezuitov v meste Cambridge († 1. 3. 2013)), Jozef Menuš (1999 - máj 2002) Juraj Kopanický (máj 2002 / duchovný správca Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici 1 - 13. 8. 2017), Rastislav Kršák, SVD (13. 8. 2017 / z rímskokatolíckej farnosti Velké Karlovice (Česká republika) - 2019), Pavol Gera (2019 / duchovný správca Spojenej školy Kráľovnej pokoja  a Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa v Žiline - 31. 1. 2021 / výpomocný duchovný v rímskokatolíckej farnosti Dolný Hričov), Ján Kuneš (1. 2. 2021 / výpomocný duchovný v rímskokatolíckej farnosti Selce - dodnes)

1 Predtým pôsobil ako farský administrátor rímskokatolíckej farnosti Malé Kršteňany.

Kapláni: Ján Sprušanský, Vincent Dančo, SJ, Vedelín Javorský, SJ

3. Rímskokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov žijúcich v Kanade (Hamilton, NJ, Kanada)
Farnosť zriadená:
Patrocínium chrámu: 
sv. Cyrila a Metoda 

Pôsobiaci kňazi: Imrich Füzy (11. 10. 1950 - 31. 10. 2000 / na odpočinku († 14. 2. 2004))

4. Gréckokatolícka farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky pre Slovákov žijúcich v Kanade (Hamilton, NJ, Kanada)
Farnosť zriadená: 
14. december 1952

Farnosť bola zriadená s pôvodným patrocíniom sv. Petra a Pavla. Avšak na prosbu biskupa Ryana Boreckého, aby si ju obyvatelia mesta neplietli s rímskokatolíckou farnosťou tiež zasvätenou sv. Petrovi a Pavlovi, bolo patrocínoum farnosti zmenené od 20. októbra 1954.

Patrocínium chrámu:
Zosnutia Presvätej Bohorodičky (chrám posvätený 9. júna 1963)

Pôsobiaci kňazi: Ludvík Miňa, CSsR (? - ?), Michal Rusnák, CSsR (? - ?), František Fuga (25. 4. 1954 - † 9. 11. 1987), Jozef Vaňo (1999 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Margecany - 2008 / do rímskokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda v Toronte)

5. Gréckokatolícka farnosť sv. Michala archanjela pre Slovákov žijúcich v Kanade (Windsor, OT, Kanada)
Farnosť zriadená:
Patrocínium chrámu:
sv. Cyrila a Metoda 

Pôsobiaci kňazi: Martin Vavrák (2006 - 2011 / Gréckokatolícka farnosti sv. Michala archanjela pre maďarsky hovoriacich veriacich v New Jersey (USA)), Igor Zdravecký (? - ?)

6. Gréckokatolícka farnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky (Montreal, QC, Kanada)

Farnosť zriadená:
Patrocínium chrámu: 
 

Pôsobiaci kňazi: 

7. Gréckokatolícka farnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky (Ontario, OT, Kanada)

Farnosť zriadená:
Patrocínium chrámu: 
 

Pôsobiaci kňazi:

8. Gréckokatolícka farnosť Nanebovstúpenia Pána (Markham, OT, Kanada)

Farnosť zriadená:
Patrocínium chrámu: 
 

Pôsobiaci kňazi:

9. Rímskokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda (Sterling Heights, MI, USA)

Farnosť zriadená: 1918
Patrocínium chrámu: 
 

Pôsobiaci kňazi: Ján Kovalský (? - ?), Jozef Zalibera (1922 - 1961 / na odpočinku († 1967)), Jozef Elemír Mikuš, SDB (? - ? / na odpočinku († 6. 8. 2013)), Benjamín Kosnáč (1. 7. 1998 / kaplán pre slovensky hovoriacich veriacich v rímskokatolíckej farnosti Komárno - 30. 6. 2017 / výpomocný duchovný v rímskokatolíckej farnosti Bratilslava - Blumentál), Ľudovít Gabriš (kaplán) (2011 / výpomocný duchovný v rímskokatolíckej farnosti Nitrianske Pravno - 2014 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Žilina - Solinky), Libor Marek

10. Rímskokatolícka farnosť Svätej Rodiny (Linden, NJ, USA)

Farnosť zriadená:
Patrocínium chrámu: 
 

Pôsobiaci kňazi:

11. Rímskokatolícka farnosť sv. Jána Nepomuckého (New York-Manhattan, NY, USA)

Farnosť zriadená: 1895
Patrocínium chrámu: 
 

Pôsobiaci kňazi (farári): Francis Pribyl, Far. (1895 - ?), František Simoník, SJ, Far. (? - ?), ? Kropáč, Far. (? - † 14. 2. 1916), Štefan Krasuľa (1916 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšej Trojice (Yonkers, NY, USA) - 17. 6. 1976 / výpomocný duchovný v rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Nepomuckého pre Slovákov žijúcich v USA († 14. 3. 1970)), Štefan Hudáček, Far. (14. 9. 1968 - ?), Martin Svitan (? - † 10. 4. 2012), Štefan Chanas, Far. (9. 10. 2021 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Nepomuckého pre Slovákov žijúcich v USA - dodnes)
Pôsobiaci kňazi (kapláni): Martin Svitan (1980 / kap. v I. RKFar. - ? / farár v rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Nepomuckého pre Slovákov žijúcich v USA), Štefan Chanas (august 2003 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Košice - sv. košických mučeníkov - 8. 10. 2021 / do rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Nepomuckého pre Slovákov žijúcich v USA), Martin Kertýs (1. 8. 2004 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Prešov - Sekčov - dodnes)

12. Evanjelický kostol sv. Lukáša (Toronto, OT, Kanada)

Cirkevný zbor zriadený:
Patrocínium kostola:
sv. Lukáša  

Pôsobiaci kňazi:

 

13. Komunita slovenskej Kongregácie Oratória sv. Filipa Neriho v New Yorku

Kostoly v správe kňazov z kongregácie: Kostol Svätého Cyrila Metoda (Clifton, NJ, USA) a Kostol sv. Michala archanjela (Trenton, NJ, USA)

Pôsobiaci kňazi: Peter Bujdoš 1 (1. 7. 2015 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Prešov - Nižná Šebastová - dodnes)

1 Od 28. októbra 2023 je inkardinovaný do komunity oratoriánov.

ZOZNAM SLOVENSKÝCH KATOLÍCKYCH MISIÍ

. Slovenská katolícka misia vo Francúzsku

Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov vo Francúzsku.

Správcovia SKM: Július Gašparík (15. 9. 1953 - 1989), František Reves (1959 - 1997), Jozef Kováč, SJ (1958 - 1994), Dominik Hrušovský (1. 11. 1962 /  profesor Pápežského regionálneho kňazského seminára vo Viterbe 1) - 30. 6. 1966 / redaktor časopisu Hlasy z Ríma 2), Vojtech Zeman, SDB (1992 / správca slovenskej katolíckej misie v Nemecku - 30. 6. 2000), Imrich Tóth (1. 7. 2000 / z rímskokatolíckej farnosti Bardejov - Vinbarg - dodnes)

1 Predtým pôsobil ako farár v rímskokatolíckej farnosti Gioma di Zoldo (1. 12. 1953 - 31. 7. 1955).
2
Redaktorom časopisu je v období 1. 7. 1966 - 28. 2. 1973, neskôr pôsobí ako rektor Pápežského slovenského ústavu Cyrila a Metoda v Ríme (1. 3. 1973 - 31. 12. 1992).

. Slovenská katolícka misia v Belgicku

Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Správcovia SKM: Ľubomír Fabčin (2005 - 2012), Jaroslav Hanzlík (2013 - 2018), Ivan Ružička (2018 / tajomník delegovaného generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy Jána Pavčíra 1 - 2019 / výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska 2), Marek Sitár (1. 7. 2019 - dodnes)

1 Bližšie informácie o pôsobení kňaza Ivana Ružičku pozri pri katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
2 Zároveň od roku 2021 je výpomocným duchovným v rímskokatolíckej farnosti Bratislava - sv. Martina.

. Slovenská katolícka misia v Luxembursku

Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov, Čechov a Moravákov, ktorí žijú a pracujú v celom Luxembursku.

Správcovia SKM: Ľubomír Fabčin (september 2005 - dodnes)

. Slovenská katolícka misia v Írsku

 

Správcovia SKM: Gašpar Habara, SVD (1. 7. 2007 / kaplán v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave 1 - 2022), Eugen Rybanský (2011 - 2018), bez správcu katolíckej misie (2022 - dodnes)

1 V období 2002 - 30. 6. 2007 pôsobil ako kaplán v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave. Podrobnejšie informácie o pôsobení kňaza Gašpara Habaru, SVD pozri pri farskom kostole rímskokatolíckej farnosti Nitra - Kalvária.  

. Slovenská katolícka misia v Anglicku (ako súčasť anglickej farnosti Panny Márie z La Salette a sv. Jozefa v Londýne)

 

Správcovia SKM: Jozef Bábik 1 (1964 - 1993 / na odpočinku († 2. 7. 2000)), Tibor Borovský (12. 7. 2010 / z rímskokatolíckej farnosti Kolárovice - dodnes)

1 Podrobnejšie informácie o pôsobení kňaza Jozefa Bábika pozri pri rímskokatolíckom kostole v Jedľových Kostoľanoch.

. Slovenská katolícka misia v Rakúsku

 

Správcovia SKM: Xaver Mária Stanislav Čík, CCG (1971 - 1992 / na odpočinku († 8. 3. 2003))

. Slovenská katolícka misia vo Švajčiarsku

 

Správcovia SKM: František Polák, SDB (2002 - 30. 9. 2013), Pavol Nizner, SDB (1. 10. 2013 / výpomocný duchovný v rímskokatolíckej farnosti Dubnica nad Váhom - 2019 / výpomocný duchovný v rímskokatolíckej farnosti Poprad - Veľká), Ján Bernadič (? - dodnes), Pavol Šajgalík, OFMCap (? - dodnes)

. Slovenská katolícka misia v Taliansku

 

Správcovia SKM: Ľubomír Hlad (2005 - 31. 5. 2006), Vladimír Kiš 1 (1. 6. 2006 / správca Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave - 2008 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Nové Mesto nad Váhom), Juraj Vittek (2008 - 2011), Martin Kramara (2011 / mimo pastorácie vo farnosti 2 - 2013 / výpomocný duchovný v rímskokatolíckej farnosti Bratislava - Dúbravka 3) a Ľubomír Majtán (6. 10. 2013 / zo štúdii v Ríme 4 - 14. 10. 2017 / člen diecéznej kúrie Žilinskej diecézy5), Tomáš Šandrik (15. 10. 2017 / mimo pastorácie vo farnosti 6 - 31. 5. 2023 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Bytča), Peter Olas (1. 6. 2023 / mimo pastorácie vo farnosti 7 - dodnes)

od 1. septembra 2006 až do roku 2008 vedený ako výpomocný duchovný v rímskokatolíckej farnosti Hlohovec, hoci je stále v Ríme.
štúdiá (Rím); predtým pôsobil ako kaplán v rímskokatolíckej farnosti Žilina - mesto. 
3 ako výpomocný duchovný v rímskokatolíckej farnosti Bratislava - Dúbravka pôsobí v rokoch 2013 - 30. 11. 2014; neskôr je hovorcom Konferencie biskupov Slovenska (1. 12. 2014 - 30. 6. 2022) a v tomto období zároveň aj výpomocným duchovným v rímskokatolíckej farnosti Bratislava - Svätej Rodiny (1. 7. 2017 - 30. 6. 2018) a správcom kostola Najsvätejšej Trojice v bratislavskom Podhradí (1. 7. 2018 - 30. 6. 2020), V súčasnosti (od 1. júla 2022) je generálnym vikárom Žilinskej diecézy.
4 študá (Rím); predtým pôsobil ako kaplán v rímskokatolíckej farnosti Martin -.mesto.
5 tajomník Mons. Tomáša Galisa, žilinského biskupa a ceremoniár biskupského úradu Žilinskej diecézy; neskôr pôsobí ako farský administrátor rímskokatolíckej farnosti Domaniža.
6 štúdiá (Rím); predtým pôsobil ako kaplán v rímskokatolíckej farnosti Považská Bystrica.
7 študá (Rím); predtým pôsobil ako kaplán v rímskokatolíckej farnosti Bytča.

 

Rektori inštitúcie Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda: Štefan Nahálka (15. 9. 1963 / mimo pastorácie vo farnosti1 - 28. 2. 1973 / na odpočinku († 6. 3. 1975)), Dominik Hrušovský (1. 3. 1973 / redaktor časopisu Hlasy z Ríma 2) - 31. 12. 1992), Štefan Vrablec (1. 1. 1993 - 1998 / menovaný za pomocného biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy 3), František Novajovský (1998 / vicerektor Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme - 6. 11. 2004), Vladimír Stahovec (7. 11. 2004 / z rímskokatolíckej farnosti Margecany - 2016 / správca kostola Svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach v Bratislave), Pavol Zvara (21. 1. 2017 / prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre4 - dodnes)

Pôsobil na akademickej pôde (v Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule) a predtým ako tajomník spišského biskupa Jána Vojtaššáka.
2 Redaktorom časopisu je v období 1. 7. 1966 - 28. 2. 1973, predtým pôsobil ako správca Slovenskej katolíckej misie v Paríži (1. 11. 1962 - 30. 6. 1966)
3 Podrobnejšie o pôsobení Štefana Vrableca vo funkcii pomocného biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy pozri v časti Svätitelia (rímskokatolícka cirkev) (O projekte => Svätitelia (rímskokatolícka cirkev)).
4 Podrobnejšie údaje o pôsobení kňaza Pavla Zvaru pozri pri farskom rímskokatolíckom kostole v Bytči. 

Inštitút vznikol z iniciatívy slovenských kňazov, ktorí prichádzali do Ríma na štúdiá a nemohli sa v roku 1948 vrátiť do Československa. Jeho cieľom dodnes je výchova kňazských povolaní, duchovná služba emigrantom zo Slovenska, vydávanie a rozširovanie náboženskej tlače a poskytovanie služieb slovenským pútnikom v Ríme.

. Slovenská katolícka misia v Nemecku

 

Správcovia SKM *: Vojtech Bucko (18. 8. 1951 - 1980), Vojtech Zeman, SDB (1980 - 28. 2. 1992 / správca slovenskej katolíckej misie v Paríži), Rudol Maslák, Juraj Bujňák (gréckokatolícky kňaz) 1 (5. 6. 2013 - dodnes)

1 Inkardinovaný z Križevackej gréckokatolíckej eparchie do Košickej gréckokatolíckej eparchie dňa 1. októbra 2012 pre službu správcu Slovenskej katolíckej misie v Nemecku.

* Slovenská katolícka misia v Nemecku vznikla v čase okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy (1968) a od jej samého začiatku fungovania jej vedenie mal na starosti Vojtech Bucko, ktorý v tom čase duchovne zaopatroval všetkých Slovákov v Nemecku.

Kňazi vo farnosti sv. Gorazda vo Frankfurte nad Mohanom * : Marián Berta (1. 9. 1997 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Košice - sv. Alžbety - ?), Peter Ceľuch (farnosť spravuje ako dočasný administrátor) (14. 2. 2011 - 30. 6. 2015), Juraj Sabadoš (1. 7. 2015 / mimo pastorácie vo farnosti 1 - dodnes)

* Farnosť bola erigovaná Mons. Franzom Kamphausom, biskupom freiburským dňa 1. júla 1999.
1 V období 1. 7. 2012 - 30. 6. 2015 bol na štúdiách v Limburgu, predtým pôsobil ako kaplán v rímskokatolíckej farnosti Terňa.

. Slovenská katolícka misia v Austrálii

 

Správcovia SKM: 

. Slovenská katolícka misia v Kanade

 

Správcovia SKM: 

. Slovenská katolícka misia v Spojených štátoch amerických

 

Správcovia SKM: 

. Slovenská katolícka misia v Českej republike

Slovenská katolícka misia v Českej republike bola zriadená kardinálom Miloslavom Vlkom ako personálna farnosť sv. Jindřicha a sv. Kunhuty dňa 1. júla 2008 (dekrét o zriadení farnosti je datovaný 19. júnom 2008). Kódex kánonického práva umožňuje, aby farnosti boli zriadené nielen na teritoriálnej úrovni, ale aj na personálnej – čo sa týka obradu alebo národnosti. To znamená, že každý Slovák žijúci na území Pražskej arcidiecézy je farníkom personálnej farnosti. Respektíve je tam dvojitý domicil – je farníkom aj teritoriálnej farnosti (danej mestskej časti) alebo farníkom aj personálnej farnosti.

Správcovia SKM: Ladislav Radvanský (1. 7. 2007 (oficiálne od 1. 9. 2008) / farár v rímskokatolíckej farnosti Nováčany - 30. 6. 2016 / farský administrátor rímskokatolíckej farnosti Ličartovce), Zoltán Balga1 (1. 7. 2016 / farský administrátor v rímskokatolíckej farnosti Vyškovce nad Ipľom - dodnes)

1 farár slovenskej a maďarskej farnosti.

Zriadená ako personálna gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice.

Správcovia SKM: Kornel Mária Baláž (? - dodnes)

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.