Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Štatistické údaje o projekte

Obísť celé Slovensko a odfotiť každý kostol Slovenska za 8 rokov (2008 - 2015) nie je také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Prinášam vám základné štatistické údaje projektu, ktoré bližšie odhalia tisíce hodín „neviditeľnej“ práce.

Začiatok prípravných prác: 14. február 2008
Začiatok fotografovania: 14. marec 2008
Koniec fotografovania*: 31. december 2014
Celkový čas trvania projektu*: 2877 dní
Prvý odfotený kostol: Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave vo Vajnoroch
Posledný odfotený kostol*: Ekumenický kostol sv. Štefana Kráľa v Skanzene slovenskej dediny v Martine
Počet fotografií: 15 238

* do začiatku prípravného obdobia na výstavu Videl som všetky kostoly Slovenska

Štatistika za roky 2008 - 2014

Počet prejdených kilometrov pešo: 9872 km
Počet prejdených kilometrov na bicykli:
15 537 km
Počet prejdených kilometrov autobusom:
328 876 km
Počet prejdených kilometrov vlakom:
100 634 km
Počet prejdených kilometrov autom**:
192 666 km (do toho nie sú zarátané kilometre, ktoré som absolvoval spoločne s rodinnými príslušníkmi na cestách po východnom Slovensku v rokoch 2009 - 2012; tento počet kilometrov zatiaľ zrátaný nemám)

** na účely rýchlejšieho presunu medzi obcami som za obdobie 23. jún 2012 - 19. december 2014 použil automobil 38x (avšak vždy ako spolujazdec)

Štatistika po roku 2014 (obdobie 2015 - dodnes)

Počet prejdených kilometrov pešo: zatiaľ nezrátané
Počet prejdených kilometrov na bicykli: 
0 km
Počet prejdených kilometrov autobusom: 
zatiaľ nezrátané
Počet prejdených kilometrov vlakom:
60 466 km

Iné údaje:
Počet lístkov na autobus v období 14. marec - dodnes:
zatiaľ nezrátané
Počet lístkov na vlak v období 14. marec 2008 - 31. december 2014:
299 lístkov
Počet lístkov na vlak od posledného zdraženia cestovného na železnici (1. september 2011): 708 lístkov (za obdobie 14. marec - dodnes: 1019)
Počet kilometrov prejdených vlakom v období 1. september 2011 - dodnes: 73 223 km

Výber z ostatných zaujímavých informácií (aktuálne ku dňu 30. apríl 2022):

1) Počet doteraz zistených presných dátumov posviacok, požehnaní a konsekrácií kostolov v období rokov 1901 - 2030 je vyše 4100 (+ zatiaľ zistených 600 presných dátumov posviacok základných kameňov).
2) Počet ostatných dátumov (obsahujúcich údaj o roku) - menej ako 800.
3) Počet svätiteľov vo všetkých ich funkciách, ktoré zastávali a zastávajú počas svojho života, ktorí v období rokov 1901 - 2030 posvätili, požehnali alebo konsekrovali alebo posvätia, požehnajú a konsekrujú kostol je 563.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, prosím, kontaktujte autora projektu.

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.