Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Bohoslovecké semináre na Slovensku

Rímskokatolícke kňazské semináre:

 1. Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

  Obnovenie fungovania seminára: 1990
  Seminár v Bratislave vychováva kňazov pre Bratislavskú a Trnavskú arcidiecézu. V minulosti bol jediným seminárom, ktorý fungoval, nakoľko ostatné boli vládnym zákonom č. 58/1950 Zb. z. zo dňa 18. mája 1950 vylúčené z pôsobnosti zákonov o vysokých školách a vládnym nariadením č. 112/ 1950 zo 14. júla 1950 boli všetky diecézne kňazské semináre zrušené. Po roku 1969 na ňom, až do znovuotvorenia svojho seminára, študovali aj gréckokaotlícki bohoslovci. V súčasti (od 1. 7. 2023) sú jeho priestory z dôvodu rekonštrukčných prác zatvorené. Bohoslovci sa vzdelávajú v seminári v Nitre. 

 2. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

  Obnovenie fungovania seminára: 2. júla 1990
  Seminár v Bratislave vychováva kňazov pre Nitriansku a Žilinskú diecézu.

 3. Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne

  Otvorenie seminára: 4. 10. 1993 (na súčasnom mieste) 1. 1. 1990 (resp. 18. 9. 1990) (v dočasných priestoroch seminára na hrade Slovenská Ľupča)

  Seminár v Badíne vychovával kňazov pre Banskobystrickú diecézu. Od akademického roka 2019/2020, v súvislosti s jeho zatvorením pre nízky počet bohoslovcov, sa títo vzdelávajú v seminári v Nitre. V súčasnosti priestory bývalého seminára poskytujú priestory na duchovné stretnutia a konferencie. Bývajú v ňom kňazi Banskobystrickej diecézy na odpočinku.

 4. Kňazský misijný seminár Redemptoris Mater v Žiline

  Otvorenie seminára: 3. 2. 2019

 5. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule

  Obnovenie fungovania seminára: 3. 10. 1990
  Spočiatku sa v seminári vzdelávali budúci kňazi pre diecézy Košice, Rožňava a Spiš (dohoda o tom bola podpísaná 27. januára 1990). Od otvorenia seminára v Košiciach (v školskom roku 1999/2000) ho navštevujú len bohoslovci Spišskej a Rožňavskej diecézy.

 6. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach

  Obnovenie fungovania seminára:

 

Rehoľné semináre:

Kňazský seminár sv. Vincenta de Paul v Bijacovciach

Otvorenie seminára: 26. 9. 1991

Misijný kňazský seminár sv. Vincenta de Paul v Bratislave

Otvorenie seminára: 16. 9. 2003

 

Gréckokatolícke kňazské semináre:

 1. Kňazský seminár blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove

  Obnovenie fungovania seminára: 3. 11. 1990

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.