Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Bohoslovecké semináre na Slovensku

Rímskokatolícke kňazské semináre:

 1. Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

  Obnovenie fungovania seminára: 1990
  Seminár v Bratislave vychováva kňazov pre Bratislavskú a Trnavskú arcidiecézu. V minulosti bol jediným seminárom, ktorý fungoval, nakoľko ostatné boli vládnym zákonom č. 58/1950 Zb. z. zo dňa 18. mája 1950 vylúčené z pôsobnosti zákonov o vysokých školách a vládnym nariadením č. 112/ 1950 zo 14. júla 1950 boli všetky diecézne kňazské semináre zrušené. Po roku 1969 na ňom, až do znovuotvorenia svojho seminára, študovali aj gréckokaotlícki bohoslovci. V súčasti (od 1. 7. 2023) sú jeho priestory z dôvodu rekonštrukčných prác zatvorené. Bohoslovci sa vzdelávajú v seminári v Nitre.

  Časopis seminaristov v Bratislave: ADSUM - vydávaný od roku 1990
 2. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

  Obnovenie fungovania seminára: 2. júla 1990
  Seminár v Bratislave vychováva kňazov pre Nitriansku a Žilinskú diecézu.

  Časopis seminaristov v Nitre: Gorazd - vydávaný od roku ?

 3. Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne

  Otvorenie seminára: 4. 10. 1993 (na súčasnom mieste) 1. 1. 1990 (resp. 18. 9. 1990) (v dočasných priestoroch seminára na hrade Slovenská Ľupča)

  Seminár v Badíne vychovával kňazov pre Banskobystrickú diecézu. Od akademického roka 2019/2020, v súvislosti s jeho zatvorením pre nízky počet bohoslovcov, sa títo vzdelávajú v seminári v Nitre. V súčasnosti priestory bývalého seminára sú  využívané na duchovné stretnutia a konferencie. Bývajú v ňom kňazi Banskobystrickej diecézy na odpočinku.

  Časopis seminaristov v Badíne: XAVER - vydávaný v rokoch 1994 - 2019

 4. Kňazský misijný seminár Redemptoris Mater v Žiline

  Otvorenie seminára: 3. 2. 2019
  Seminár má charakter diecézno-misijného seminára. Za myšlienkou vzniku týchto seminárov stojí sv. Ján Pavol II., ktorý si prial aby po svete vznikali semináre tohto druhu pre rozvoj novej evanjelizácie. Tá spočívala v rozširovaní Slova Božieho na miestach, kde evanjelium ešte nepoznali. Na šírenie týchto myšlienok evanjelia určil od roku 1986 misijné rodiny, ktoré spoločne s kňazmi pôsobili v mieste svojho určenia a vytvárali tam tzv. bunky cirkvi. A úlohou kňazov, ktorí s rodinami prichádzali do tohto prostredia bolo vysluhovať rôzne sviatosti ako týmto rodinám tak aj všetkým záujemcom o Slovo Božie.

 5. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule

  Obnovenie fungovania seminára: 3. 10. 1990
  Spočiatku sa v seminári vzdelávali budúci kňazi pre diecézy Košice, Rožňava a Spiš (dohoda o tom bola podpísaná 27. januára 1990). Od otvorenia seminára v Košiciach (v školskom roku 1999/2000) ho navštevujú len bohoslovci Spišskej a Rožňavskej diecézy.

  Časopis seminaristov na Spišskej Kapitule: Brázda - vydávaný od roku 1990
 6. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach

  Obnovenie fungovania seminára: 31. 3. 1994

  Časopis seminaristov v Košiciach: Borromeo - vychádza od roku 2003


Rehoľné semináre:

Kňazský seminár sv. Vincenta de Paul v Bijacovciach (v súčasnosti zrušený)

Otvorenie seminára: 26. 9. 1991

Misijný kňazský seminár sv. Vincenta de Paul v Bratislave

Otvorenie seminára: 16. 9. 2003

 

Gréckokatolícke kňazské semináre:

 1. Kňazský seminár blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove

  Obnovenie fungovania seminára: 3. 11. 1990

  Časopis seminaristov v Prešove: Prameň - vychádza od roku 1993

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.