Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Zoznamy predstavených rehoľných rádov

ZOZNAM PREDSEDOV KONFERENCIE VYŠŠÍCH REHOĽNÝCH PREDSTAVENÝCH

 

PREDSTAVENÍ REHOĽNÝCH RÁDOV NA SLOVENSKU OD ROKU 1990 DO SÚČASNOSTI

 

 ZOZNAM MUŽSKÝCH REHOĽNÝCH RÁDOV, PÔSOBIACICH NA SLOVENSKU

Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman (CCG)
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa-redemptoristi (CSsR)
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Slovenská provincia (CM)
Rehoľa dominikánov na Slovensku (OP)
Rehoľa menších bratov - Františkánov (OFM)
Rehoľa menších bratov konventuálov - minoritov (OFMConv.)
Rehoľa piaristov na Slovensku (SchP)
Saleziáni dona Bosca-Slovenská provincia (SDB)
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov/Kapucíni na Slovensku (OFMCap)
Spoločnosť Božieho Slova (SVD)
Spoločnosť Ježišova (SJ)
Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa (CSsR) - GRKAT
Rád sv. Bazila Veľkého (OSBM) - GRKAT

Mnísi z rehole svätého Benedikta (OSB)
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov (OPraem.)

Bratia Domu Panny Márie Jeruzalemskej (OT)
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – Milosrdní bratia (OH)
Inštitút školských bratov (FSC)
Kláštor premonštrátov na Strahove, závislý dom Holíč (OPraem.)
Kongregácia misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (MSC)
Misionári Matky Božej Lasaletskej (MS)
Rád bosých bratov Preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel (Bosí karmelitáni) (OCD)
Rád svätého Pavla Prvého Pustovníka. Slovenská kvázi-provincia (OSPPE)
Rehoľa sv. Augustína na Slovensku (OSA)
Spoločnosť Božského Spasiteľa (SDS)
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu - Pallotíni. Delegatúra Provincie Krista Kráľa na Slovensku, sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy (SAC)
Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho - Dehoniáni (SCJ)

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.